Originálna chuť tradície

Doprava v čase podujatia 2023

Uzávierka cesty v obci v sobotu 15. 7. 2023 od 7.00  do 24.00 hod.

Doprava je presmerovaná po vedľajšej miestnej komunikácii a je značená dopravným značením.

Motorizovaní návštevníci verejného podujatia obce Halušky Fest Turecká prichádzajúci z oboch prístupových smerov po ceste I, triedy č.: 53, budú dočasným dopravným značením a personálom navádzaní s odbočením na cestu III. triedy č.: 2412 v obci Staré Hory a budú nasmerovaní na parkovaciu plochu Parkovisko P1 pri vodnej nádrži Salašky, GPS: 48.852350, 19.089280, odkiaľ bude viesť turistický chodník na miesto verejného podujatia.

Apelujeme na návštevníkov, že dochádza oproti predchádzajúcim ročníkom k zmene organizácie dopravy a zároveň aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny organizátora a neparkovali popri miestnych komunikáciách a ceste III. triedy, nakoľko je z nariadenia Hasičského a záchranného zboru a polície SR požadované organizátorom zabezpečiť obojsmernú priepustnosť týchto komunikácií počas trvania verejného podujatia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj ochrany majetku a zdravia občanov v prípade mimoriadnej udalosti.

Protiprávne zaparkované motorové vozidlá budú bezodkladne odtiahnuté. Prosím rešpektujme dané značenie, aby sme sa vyhli nepríjemným situáciám a s tým spojeným problémom a sankciám a nerušene si vychutnali medzinárodné verejné podujatie Halušky Fest Turecká 2023.

PARKOVANIE PRE PARTNEROV PODUJATIA JE VYHRADENÉ NA OBECNOM POZEMKU PRI KULTÚRNOM DOME

najnovšie informácie:
 

Všetkým partnerom podujatia srdečne ďakujeme za podporu.

partneri podujatia