Originálna chuť tradície

Žiadosť pre stánkárov

Žiadost o povolenie stánkového predaja je k dispozícii na stiahnutie.

Vyplnenú žiadosť odošlite na e-mail: starosta@obecturecka.sk
alebo poštou na adresu: Obec Turecká č. 341, 97602 Staré Hory.

V prípade potreby Vám radi pomôžeme a odpovieme na Vaše otázky:
starosta@obecturecka.sk
administrativa@obecturecka.sk
048/41 99 270
0908 616 212

www.haluskyfest.sk
č.ú. SK43 5600 0000 0012 9581 3002

najnovšie informácie:
 

Všetkým partnerom podujatia srdečne ďakujeme za podporu.